Ved bruk av tjenestene på nettsiden www.minterapeut.no aksepterer du som bruker følgende vilkår.

1 Innledning

 • 1.1 Driften av nettsiden www.minterapeut.no ivaretas av Min Terapeut Kristina Lindström Org. nummer; 987282096, Rydningen 17, 1430 Ås, heretter kalt «minterapeut.no»

2 Medlemsskap og oprettelse av konto

 • 2.1 For å ha en synlig aktiv oppføring/visningsprofil på minterapeut.no forutsetter det at du aksepterer bruksvilkårene for minterapeut.no
 • 2.2 Medlemmer på minterapeut.no plikter å oppgi korrekte personopplysninger og e-postadresse ved registrering.
 • 2.3 Et medlem mottar ved registrering en bekreftelse av medlemsskapet til medlemmets oppgitte e-postadresse.
 • 2.4 minterapeut.no forbeholder seg retten til å levere meldinger til medlemmers sist registrerte e-postadresse.
 • 2.5 Oppføringen/visningsprofilen kan kun hete terapeutens for- og etternavn, feks Kari Nordmann. Kari Nordmann – Behandlingsform er ikke tillatt.
 • 2.6 minterapeut.no forbeholder seg retten til å uten varsel avvise medlemmer, ev. redigere innhold som ikke samsvarer med våre retningslinjer og til å nekte medlemsskap til medlemmer som ikke tilfredsstiller kravene vi stiller til medlemsskap (det være seg useriøse behandlere, støtende, pornografisk innhold osv).
 • 2.7 minterapeut.no tillater ikke duplikater av profiler, og alle kunder kan kun lage en profil. Dette gjelder ikke dersom; a) du har klinikk flere steder i landet, b) driver med to vidt forskjellige behahandlingsformer som du ønsker profilere uavhengig av hverandre.

3 Brukerinnhold

 • 3.1 Etthvert medlem er selv ansvarlig for at brukerinnholdet de legger ut på minterapeut.no er lovlig og relevant for tjenestens formål.
 • 3.2 Medlemmer som legger ut brukerinnhold på minterapeut.no aksepterer at minterapeut.no kan benytte brukerinnhold (tekst og bilder) i den offentlige markedsføringen så lenge de er medlemmer.
 • 3.2a Dersom et medlem ikke vil at minterapeut.no skal bruke medlemmets brukerinformasjon i offentlig markedsføring, vennligst ta kontakt med minterapeut.no
 • 3.3 Min Terapeut er ikke under noen omstendighet forpliktet til å føre tilsyn med brukerinformasjon og brukerinnhold.

4 Ansvarsbegrensning

 • 4.1 Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på minterapeut.no tilbys «som den er» uten garantier.
 • 4.2 Min Terapeut er en formidlingstjeneste/søketjeneste for dets medlemmer og påtar seg ikke noe ansvar utover å synliggjøre tjenestene medlemmene tilbyr til potensielle kunder. Vi tilbyr kun terapeuter muligheten til å presentere seg selv/tjenestene sine, og kundene muligheten til å finne terapeutene.
 • 4.3 minterapeut.no tar, ikke under noen omstendighet, ansvar for feilbehandling, at medlemmer lover ting de ikke holder, skader eller annet som kan oppstå under eller i etterkant av behandling. Min Terapeut tar heller ikke ansvar for manglende leveranse eller avtalebrudd mellom tjenestetilbyder og kunde. All bruk av tjeneste behandlere og terapeuter på minterapeut.no tilbyr skjer på eget ansvar.
 • 4.4 minterapeut.no er ikke ansvarlig for materiale ev. beskyttet av åndsverksloven eller lignende som medlemmer laster opp på nettstedet. minterapeut.no tar heller ikke noe ansvar for innhold i kommentarer på nettsiden.
 • 4.5 minterapeut.no tilbyr IKKE profesjonell rådgivning, og alt som skrives i artikkelbloggen er personlige meninger. Minterapeut.no holdes ikke ansvarlig om noen velger å følge våre personlige meninger eller råd. Det vil da være på egen risiko. Minterapeut.no oppfordrer ingen til å erstatte informasjonen skrevet her med råd, diagnoser eller behandling gitt av en lege eller andre profesjonelle og offentlig godkjente helsetjenester. Informasjonen vi legger ut tar ikke hensyn til potensielle medisinske interaksjoner av legemidler. Du må søke adekvat og rask medisinsk hjelp, og rådføre deg med din lege før du vurderer alternativ medisin eller gjør forandringer i forløpet ditt
 • 5.1 minterapeut.no kan til enhver tid endre eller erstatte disse brukervilkårene
 • 5.2 Medlemmer av minterapeut.no godtar at minterapeut.no kan oppdatere brukervilkårene og plikter å holde seg oppdatert på brukervilkårene ved bruk av tjenesten minterapeut.no tilbyr. Vesentlige endringer vil bli varslet på forhånd.

6 Øvrige bestemmelser

 • 6.1 Brukervilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett