ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

Access Bars

Alternativ behandling som går ut på å berøre energibjelker (bars) på hodet. Vi har 32 av disse punktene, som er knyttet til ulike aspekter ved livet. Les mer

Akupressur

Akupressur beskrives som akupunktur uten nåler. Behandleren trykker på bestemte punkter på kroppen, slik at kroppens selvhelbredende krefter stimuleres. Les mer

Akupunktur

Det finnes to hovedretninger akupunktur; Klassisk akupunktur og medisinsk akupunktur. Klassiske akupunktører baserer seg på tradisjonell kinesisk medisin, hvor helseproblemer skyldes ubalanse eller … Les mer

Akupunktur 2000

Akupunktur 2000 er en ny metode innen akupunktur, utviklet av John Boel fra Danmark. Teknikken  går ut på at hvert minste ledd på kroppen utgjør et eget mikrosystem. Les mer

Amalgamsanering

Fjerning av amalgam under beskyttete forhold.

Aromamassasje

Aromamassasje er massasje hvor terapeuten bruker vegetabilske og eteriske oljer/essenser. Aromamassasje består av bindevevsmassasje, svensk massasje, friksjon og drenasje. Massasjen stimulerer til.. Les mer

Aromaterapi

Aromaterapi er terapeutisk bruk av eteriske oljer ofte kombinert med massasje. Det finnes mange forskjellige typer oljer med forskjellige legende egenskaper. Les mer

Aura-soma

Aura-soma kombinerer energien fra farger, oljer og urteekstrakter med mineral – og krystall-energier. Metoden balanserer det elektromagnetiske energifeltet rundt .. Les mer

Auratransformasjon

Auratransformasjon går ut på å endre ens aura. Det er en permanent og gjennomgripende utvidelse av en persons aura og utstråling som gir mange positive effekter. Les mer

Ayurvedisk behandling

Helhetlig system som gjenoppretter balansen mellom kropp og sinn på en naturlig måte, og gir oss kunnskap om hvordan vi kan opprettholde balansen. Les mer

Babymassasje

Babymassasje stimulerer hele lymfesystemet og virker styrkende og regulerende på barnets blodsirkulasjon, ånderett og fordøyelse. Det kan lindre kolikk – og magesmerter og hjelpe hvis barnet har søvnproblemer. Les mer

Bachs Blomstermedisin

Bachs blomstermedisin er en form for komplementær behandling som brukes for å behandle og balanser negative følelser. Les mer

Batesmetoden

Batesmetoden har som mål å forbedre synet gjennom øyebevegelser, varming av øynene mot håndflatene og bruk av kosttilskudd og/eller homeopatiske midler. Les mer

Bedriftsmassasje

Jevnlig massasje på arbeidsplassen forebygger belastningsskader og reduserer stress. Massasje på arbeidsplassen har også andre positive ringvirkninger, som f.eks økt trivsel, bedre arbeidsmiljø,økt effektivitet og lønnsomhet. Les mer

Bevegelsesterapi

Bevegelse og kropp er grunnleggende i livet, og i bevegelsesterapi blir kropp og psyke sett i sammenheng. Bevegelse, samspill og verbalisering blir brukt for å klargjøre.  Les mer

Bindevevsmassasje

Metoden innebærer en tøyning av bindevevet i huden, som via det autonome nervesystemet påvirker indre organer funksjoner. Les mer

Biodynamisk psykoterapi

Biodynamisk psykoterapi er en kombinasjon av samtaleterapi, biodynamisk massasje og vegetoterapi.

Biofeedback

Biofeedback er en teknikk for oppnåelse av selvregulering av kroppsfunksjoner som man ofte har problemer med å regulere bevisst (muskelspenninger, blodtrykk, hudtemperatur osv) Les mer

Biologisk medisin

Biologisk medisin er en samlebetegnelse på en rekke naturlige behandlingsformer som styrker kroppens selvhelbredende funksjoner. Les mer

Biologisk terrengmedisin

Biologisk terrengmedisin går ut på å måle ulike markører i urin, spytt, blodprøver og mikroskopi for å forstå kroppens kompliserte mekanismer og funksjoner innen biokjemi, elektronikk, fysikk og mekanikk. Les mer

Biopati

Vi utsettes hele tiden for både indre og ytre påkjenninger som kan gjøre oss syke. Det kan være ting som din mors tilstand under graviditet, dårlige gener, forgiftninger du er født med, psykologisk stress, miljøgifter, mangel på vitaminer, proteiner, enzymer osv. Les mer

Bioresonansterapi

Bioresonansterapeuter mener at sykdom skyldes feil i kroppens egne frekvenser. Terapeuten bruker et elektrisk apperat (bicom 2000, eller lignende apperater) til å avdekke og påvirke disse frekvensene og helbrede sykdom

Bodynamic

Målet med bodynamic er å igjennom psykoterapi få til å i størst mulig grad lytte til kroppen og komme i kontakt med ressurser. Man undersøker uhensiktsmessige mønstre i personligheten og hjelpes til å etablere nye handlingsmønstre.

Bowenteknikken

Bowenteknikken er en massasjelignende behandling hvor terapeuten masserer hovedsakelig med et tommel – pekefingergrep (bowengrep), hvor målet er å aktivere kroppens egen ressurser, og stimulerer energiflyt og blodsirkulasjon, igangsetter avgiftning og bringer balanse i organer og vev

Buqi

Buqi er et behandlingssystem utviklet fra kinesisk medisin. Systemet er basert på terorier om at forskjellige sykdommer er forårsaket av oppbygningen av sykdomsfremkallende faktorer og giftige biprodukter Les mer

Chakrabalansering

Chakra er energifelter vi har i og rundt kroppen vår, som binder den fysiske kroppen og den eteriske kroppen sammen. Når chakraene er i ubalanse vil du også føle deg i ubalanse. Les mer

Coaching

Coaching er samspill mellom en coach og en person som ønsker utvikle seg. Coachens oppgave er å være en katalysator mellom personen og dens ønskede oppnåelse av visse verdier, Les mer

Colonhydroterapi

Colonhydroterapi, eller tarmskylling, er en skånsom og behagelig behandlingsform hvor tykktarmen blir skylt med temperert og renset vann.

Craniosacralterapi

Målet med craniosakralterapi er å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv gjennom lett berøring av hode, nakke, ryggrad, korsbein og halebein. Les mer

Deeksha healing

Detox fotbad behandling

Detox-behandling er en effektiv måte å rebelansere og rense kroppen for toksiner. Kroppen avgiftes mens du sitter komfortabelt med føttene i temperert fotbad. Fotbadet aktiverer cellene og renser kroppen for tungmetaller, gift og slaggstoffer. Behandlingen er smertefri og tar en halv time.

Doula – fødselshjelper

Doulaens oppgave er å støtte den gravide og hennes partner både før, etter og under fødsel – og fokuserer både på de praktiske men også følelsesmessige sidene ved fødselen.

Drømmeterapi

Drømmeterapi tar utgangspunkt i at drømmer er et budskap fra det ubevisste, og terapeuten tolker symbolikken i drømmen, og finner problemer og løsninger på disse. Behandlingen foregår ved at personen forteller om elementer ved drømmen som er betydningsfulle. Les mer

Eciwo

Eciwo (Embryo Containing Information of the Whole Organism) er teorien om at enhver celle som tilhører en kropp inneholder informasjon om hele kroppen (DNA).

Ernæringsterapi

Ernæringsterapi tar utgangspunkt i at sykdom kan være forårsaket av feil kosthold, mangel på næringsstoffer, miljøfaktorer eller ikke-optimal livsstil. Ved å forandre på kostholdet skal man kunne reversere sykdomsprosessene ved mange kroniske sykdommer. Les mer

EFT – emotional freedom techniques

EFT går ut på at terapeuten banker forsiktig på visse beroligende punkter på kroppen samtidig som oppmerksomheten rettes mot et problem klienten har – det være seg en tanke, vond følelse eller fysisk smerte. Les mer

Elektroterapi

Elektroterapi er en behandlingsform som utføres ved at man bruker et elektrisk apperat og plasserer elektroder på visse triggerpunkter på kroppen, som stimulerer musklene til å arbeide.

EMDR – øyebevegelsesterapi

EMDR står for «Eye Movement Desensitization and Reprocessing», og er en psykoterapeutisk metode for å bearbeide traumer, angst, depresjon osv.

Energimassasje

Energimassasje er en type massasje hvor man med raske trykk stimulerer bestemte punkter langs kroppens meridianer. Som ved all massasje styrkes immunforsvaret, blodgjennomstrømningen økes, og kroppen kommer mer i balanse.

Energipsykologi

Behandlingen går blandt annet ut på at man skal tenke rolig på et problem man har, og så stimulere valgte behandlingspunkter med 7-8 lette fingerbank. I følge energipsykologien har vi mange slike behandlingspunkter, og ved lett banking kan man løse opp de blokkeringer som finnes i nervesystemet.

Eurytmi

Utviklet av Rudolf Steinar i årene 1912-1924. Eurytmi omfatter både det kunstneriske og pedagogiske. Det er to grunnpillarer – toneeurytmi og lydeurytmi. Mennesket har en dyp forankring og tilhørighet til både språk og musikk, og denne tilhørigheten kan uttrykkes gjennom bevegelse.

Facial Harmony

Facial Harmony er en skånsom ansiktsmassasje. Skånsomheten er spesifikt utarbeidet for å harmonere med nervesystemet, og fokuseres primært på ansikt, hode og nakke. Les mer

Familiekonstellasjoner

Familiekonstellasjoner er en form for gruppetarapi som tar utgangspunkt i dynamikken mellom familiemedlemmer.

Familieterapi

Familietarpeuten hjelper oss til å løse problemer vi opplever sammen med familie og andre nære personer. Det er et tilbud der flere i en familie får hjelp samtidig.

Fargepsykologi

Fargepsykologi er læren om hvordan farger påvirker oppførselen til mennesker.

Fargepunktur

Behandlingsform der farget polarisert lys rettet mot akupunkturpunkter på kroppen, og dermed løse opp blokkeringer.

Fargeterapi

Fargeterapi bygger på teorien om at lys av bestemte farger kan brukes til å behandle forskjellige lidelser. Fargeterapeuten stiller diagnosen ved undersøkelse av ryggsøylen, noen ganger ved hjelp av en pendel eller plansje. Les mer

Fascial terapi

Fascia er en form for bindevev som omslutter alle muskler og organer. Man kan få skader i Fascia etter f.eks ulykker, inflammasjoner, spenningstilstander osv. Fascialterapeuten bruker hendene direkte på kroppen på en varsom og behagelig måte.

Feldenkransmetoden

Feldenkransmetoden er en kombinasjon av yoga, meditasjon, tøying, fysiske øvelser og Alexanderteknikken (behandling hvor målet er å kvitte seg med uvaner i måten man beveger seg på) Dette vil innprente nye mønstre i hjernen, og fysiske bevegelser vil kunne utføres på en bedre og mer effektiv måte.

Fjernhealing

Fjernhealing er healing på avstand. Klienten slapper av hjemme hos seg selv, eller hvor man måtte befinne seg, på det avtalte tidspunktet. Healingen varer typisk i 30 minutter.

Fotpleie

En fotpleier/fotterapeut undersøker og behandler føttene.

Fotsoneterapi

Fotsoneterapi går ut på at alle kroppens deler er forbundet med soner under føttene, eller andre avgrensede områder på kroppen. Les mer

Frekvensterapi

Ved bruk av elektroniske apperater (f.eks F-Scan Touch) sendes svake elektroniske impulser gjennom kroppen og dreper og behandler mugg, bakterier, virus, parasitter, marker og tungmetaller. Les mer

Friskvern

Friskvern handler om å ta hånd om, og hjelpe mennesker mens de er friske, slik at de ikke blir syke. En friskvernkonsulent jobber mot å oppnå lavere sykefravær i bedrifter, mer energi og bedre konsentrasjon i hverdagen.

Fysikalsk  aromaterapi

Fysikalsk aromaterapi er en kombinasjonsbehandling bestående av soneterapi, akupressur, klassisk massasje og naturmedisinsk aromaterapi med eteriske oljer. Les mer

Fysioterapi

Fysioterapeuten gjør en funksjonsvurdering og undersøkelse gjennom både samtale og fysiske tester. Fysioterapeuten anvender forskjellige metoder, teknikker og øvelser i behandlingen basert på pasientens skade, historie, begrensninger, ressurser og funksjonsproblemer. Les mer

Fytoterapi

Fytoterapi er behandling med planteekstrakter. Med utgangspunkt i plantens innholdsstoffer forsøker fytoterapeuten gjenopprette kroppens balanse og stimulere til dens selvhelbredende evner. Les mer

Gestaltterapi

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at ethvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Les mer

Healing

Healing er en tradisjonell metode som søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet, både psykisk og åndelig. Det kan utføres ved håndpåleggelse, energibalansering, bønn eller andre spirituelle metoder. Les mer

Helhetsterapi

Helhetsterapi er et system bestående av flere alternative behandlingsmetoder som kinesologi, aromaterapi, fotsoneterapi, meridianmassasje, bachs blomstermedisin, kostveiledning m.m. Les mer

Helsecoaching

Coaching som fokuserer på å hjelpe en klient til bedre helse, og bidrar til å lindre eller kurere både fysisk og mental helse.

Hestemassasje

Hestemassasje er en terapiform som behandler hestens muskelspenninger, og utføres ved hjelp av at massøren bruker knoker, albuer og hender til å løsne opp disse spenningene. Les mer

Homeopati

Homeopati er utviklet av den tyske legen og farmasøyten Samuel Hahnemann (1755-1843) men prinsippene er beskrevet helt tilbake i gamle indiske, greske, kinesiske og jødiske skrifter, og bygger på ideen om at likt behandler likt. Les mer

Hudpleie

En hudpleier gir ansikts – og kroppsbehandling til klienter som ønsker avstressende og behagelig pleie, eller til personer som har spesielle hudproblemer, som acne, cellulitter og sjenerende hårvekst. Hudpleieren har god kjennskap til produkter og apperater, og kan gi manikyr, pedikyr, legge makeup og foreta fargeanalyser, samt farve vipper og bryn.

Hydroterapi

Hydroterapi er behandlingsmetoder med bruk av vann, og innebærer hele eller delvis bad med stigende eller fallende temperatur, kalde fotbad, varme bad eller dampbad. Behandleren kan tilsette ulike mineraler eller stoffer i vannet, som i følge hydroterapeuten har en legende virkning. Les mer

Hypnoterapi

Hypnoterapi er bruk av hypnose som terapi. Under hypnoterapien er meningen å henvende seg til det underbevisste sinn, slik at det underbevisste kan samarbeide med det bevisste sinn. Man bruker bla. hypnose for å gjøre bukt med problemer som stress, søvnproblemer, angst eller røykeslutt.

InnerLife Terapi

En InnerLife-terapeut arbeider parallelt med menneskets kropp, psyke og åndskraft. InnerLife-terapi går ut på at hele mennesket må med i det terapeutiske forløpet, hvor målet er å lære å elske, tåle smerte, lytte til intuisjoner og forme livet slik man ønsker.

Jordmor

En jordmor er en sykepleier med to-årig spesialutdannelse som bistår med fødselshjelp, svangerskapskontroll og oppfølging av mor og barn.

Ki Terapi

Ki-terapeuter utøver allmenpraktiserende naturmedisin, hvor urtemedisin og kostholds- og ernæringsveiledning er hovedfokus.

Kinesologi

Kinesologi er grunnlagt av kiropraktoren George Goodheart på 1960-tallet, og hevder kunne diagnostisere enkelte sykdommer og finne riktig behandling ved å teste muskelstyrke og muskelsvakheter, og finner på slik måte psykiske eller fysiske blokkeringer i energisystemet. Les mer

Kiropraktikk

Kiropraktikk ble utviklet av Daniel David Palmer i 1898. Kiropraktorer bruker både leddmanipulasjons-behandling, bløtvevsbehandling, hjemmeøvelser, trykkbølger og nålebehandling.

Kognitiv terapi

En form for psykoterapi som går ut på å ufarliggjøre via læring. Grunntanken i terapien er at følelser og atferd i høy grad blir bestemt av hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning. Les mer

Kopping

Kopping tar sikte på å benytte undertrykk til å bedre sirkulasjonen i huden/musklaturen og i kroppens indre organer. Kopping har lange tradisjoner innen folkemedisinen, særlig i Kina.

Kostveiledning

En kostveileder har fordypet seg i grunnleggende ernæringslære og sitter med god kunnskap om utnyttelse av næringsstoffer, næringsbehov, konsekvenser av mangelfullt kosthold… Les mer

Kraniosakralterapi

Målet med kraniosakralterapi er å stimulere kroppen til å helbrede seg selv ved hjelp av svært lett berøring av blandt annet hode, nakke, ryggrad, korsbein og halebein.

Krystallterapi

Utøveren plasserer krystaller på pasientens kropp i samsvar med chakraene, og skal gjerne sperringene i auraen eller kroppens elektromagnetiske felter. Les mer

Kunstterapi

Kunstterapi er målrettet bruk av kreative og kunstneriske metoder som musikk, tegning, maling, samt tolkning av drømer, poesi i tillegg til samtaler – hvor målet er… Les mer

Kvantemedisin

Kvantemedisin er en behandlingsform hvor det brukes et elektronisk apperat som skal kunne brukes til å diagnostisere og behandle sykdom. Utøverne forklarer kvantemedisin som «læren om kroppens cellekommunikasjon og metoder for å bruke… Les mer

Livsveiledning

En livsveileder veileder i samtale med mennesker i alle livssituasjoner, enten klienten sliter med hverdagsproblemer, er utbrent, eller trenger hjelp til å realisere livsmål eller karrieremål gjennom bruk av samtaleteknikker, NLP og energiarbeid.

Lockfoot behandling

Lockfoot er en låsning i melomfotsbeina som kan skape skjevhet og ubalanse i hele kroppen. Syndromet ble oppdaget av tannlege Kjell Bjørner som så sammenhengen mellom låsninger i foten og skjevhet i kjeven. Ved lockfoot-behandling fjernes låsningen i foten.

Lymfedrenasje

Dersom kroppens muskler ikke er aktive nok vil ikke lymfesystemet fungere som det skal grunnet at lymfesystemet ikke har et eget pumpesystem. Les mer

Magnetterapi

Magnetterapi involverer bruk av statiske magnetfelt. Permanentmagneter skal kunne påvirke blodgjennomstrømningen.

Massasje

Massasje er mekanisk påvirkning av kroppens muskler, og utøves ved knaing og strekking av muskler som både lindrer smerte, reduserer muskelspenninger, stimulerer blod – og lymfesirkulasjonen, reduserer stress og blodtrykk og regulerer hormonbalansen. Les mer

Meditasjon

Samlebetegnelse for psykiske og kroppslige øvelser som har til hensikt å øve opp og seinere vedlikeholde evnen til å raskt oppnå – og holde på en bestemt sinnstilstand. Les mer

Meridiandrenasje

Meridiandrenasje er et verktøy som benyttes for å løse opp i blokkeringer og få flyt i energibanene for å oppnå energibalanse. Kroppens meridianer balanseres i hovedsak ved at man fører en butt terapistav langs kroppens meridianer for å få flyt i disse.

Mindfullness

«Evnen til å være våken i nået» Mindfulness, eller tilstedeværelse, er et sett med øvelser for å trene opp våre «mentale muskler», men også en holdning til livet som gir mer ro og balanse.

NAET© -metoden

Nambudripad´s Allergy Elimination Techniques er en skånsom komplementær metode for å redusere og eliminere allergier, intoleranser og flere relaterte plager. Det brukes teknikker fra flere fagfelt, som bla. NST-Neurosesitivity testing, akupressur og en kiropraktisk ryggestimuleringsteknikk. Metoden har vært i bruk siden tidlig 80-tall og man finner utøvere verden over.

Naturopati

Naturopati er en behandlingsform som er biologisk og fysiologisk forankret. Terapien består av ernæring, psykologi, feberterapi, bindevevsmassasje og bachs blomstermedisiner. Hensikten er å gi en pasient indre balanse og personlige ressurser til å mestre stress og miljøbelastninger.

NLP – nevrolingvistisk programmering

NLP er en tilnærimg til kommunikasjon, personlig utvikling og psykoterapi som ble utviklet i 1970 av Richard Bandler og John Grinder i California, USA. Les mer

Naprapati

Naprapati er en manuell behandlingsform som tar sikte på å normalisere problemer i bevegelsesapparatet. Dette skjer med ulike behandlingsmetoder gjennom en kombinasjon av muskel- og leddbehandling. Som naprapat konsentrerer man seg om å finne den underliggende og eneste årsaken til pasientens smerte. Man behandler muskler, nerver – og leddplager, ut ifra et helhetssyn.

Osteopati

Osteopaten tar opp detaljert anamnese og undersøker mulige sammenhenger til problemet pasienten har. Osteopaten vurderer holdninger, utfører bevegelighetstester og vurderer fleksibiliteten i kroppens bløtvev. Les mer

Otopati

Otopati eller ørelysbehandling bygger på at en rekke helseproblemer skyldes ørevoks. I behandlingen bruker otopaten ørelys, og på slik måte fjerner varmen ørevkosen. Les mer

Personlig trener

En personlig trener veileder og tilrettelegger fysisk trening, som regel på et treningssenter eller helsestudio, og tilbyr individuell og tett oppfølging. En personlig trener har stor kunnskap om ulike treningsformer, og motiverer og inspirerer klienten til å nå sine mål – enten det er å gå ned i vekt, få større muskelmasse eller gå ned i vekt.

Polaritetsterapi

Polaritetsterapi er en behandlingsform som går ut på å balansere energien(chi) i kroppen. Behandlingsformen ble utviklet av dr. Randolph Stone (1890-1981) som var bl.a. kiropraktor og naturopat før han studerte både kinesisk og tradisjonell indisk medisin. Les mer

Psykodrama

Psykodrama er utviklet av psykiater, teaterskaper og filosof Jacob L. Moreno (1890-1974) i Wien og senere i USA. Han anser at spontanitet og kreativitet er de to sentrale drivkreftene i mennesket.

Psykolog

En psykolog undersøker bl.a. biologiske, kognitive, atferdsorienterte og sosiale perspektiver. En psykolog har omfattende kunnskaper om menneskets handlinger, tanker og følelser, og om psykiske lidelser. Psykologen har taushetsplikt. Sammen med psykologen finner du ut hva som kan være lurt å gjøre for å endre en vanskelig situasjon eller bli kvitt/håndtere plagsomme symptomer.

Psykosyntese

Retning innenfor transpersonlig psykologi utviklet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli (1888-1974) Psykosyntesen har fokus ikke bare på det ubevisstes lavere dimensjon, men også dets midre og høyere dimensjon. Noe av metodikken går ut på å arbeide med ens «delpersonligheter», dvs ulike personlige sider av en person, for å komme nærmere og utville menneskets eksistensielle kjerne.

Psykoterapi

Psykoterapeuten arbeider med å finne ut av hva en klients problemer består av, og hvordan de kan håndteres. Det finnes mange former for psykoterapi, som kognitiv adferdsterapi, gestaltterapi og flere andre metoder. Les mer

Pusteterapi

Pusteterapi er inspirert av bla.a indisk yoga og kinesisk tai-chi og er basert på forestillingen om at måten en puster på er avgjørende for velvære og helse – både fysisk og psykisk og åndelig. Les mer

Qigong

Tradisjonell kinesisk puste – og bevegelsesteknikker utviklet i Kina for flere tusen år siden.QI er det kinesiske ordet for livskraft eller livsenergi, og Gong kan oversettes til å praktisere eller arbeide med. Teknikkene skal gjøre kroppen i bedre stand til å helberede seg selv. Energibanene i kroppen stimuleres, slik at livsenergien kan strømme friere.

Rebirthing

Utviklet av Leonard Orr, som mente at korrekt pusting kan kurere sykdom og fjerne smerter.

Refleksologi

Refleksologi baserer seg på trykk, strykninger og tøyninger over hele kroppen, og kan antakelig føres tilbake til bl.a. Egypt ca. 2300 år før Kristus. Les mer

Regresjonsterapi

Regresjonsterapi tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i underbevisstheten og kroppen – fra barndommen, fødsel eller tiden før fødsel, evnt også i et tidligere liv. Disse minnene kan forstyrre oss på det mentale, psykiske eller følelsesmessige plan. Les mer

Reiki

Reiki er en alternativ behandlingsmetode som stammer fra Japan, og betyr «universell livsenergi». Reiki praktiseres ved at terapeuten plasserer hendene sine i ulike posisjoner på, eller like over den som mottar behandlingen. Slik skal reiki-energien bli overført til mottageren.

Rosenmetoden

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp ro og bevisstgjøring. Mennesker spenner musklene i kroppen for å holde følelser tilbake, som på sikt kan føre til muskelspenninger og smerte. Les mer

Soneterapi

Soneterapi tar utgangspunkt i at alle kroppens deler er forbundet med forskjellige soner under føttene. Les mer

Triggerpunktmassasje

Et triggerpunkt er et aktivt ømt punkt i musklaturen som stråler ut til et annet område på kroppen. Ved å påvirke triggerpunktet stimulerer man blodsirkulasjonen og utløser en prosess hvor avfallsstoffer fraktes bort. Behandlingen utføres med hendene.