Finn Fysioterapeut her

Fysioterapi er en vitenskap knyttet til det medisinske feltet. Fysioterapeuten gjør en funksjonsvurdering og undersøkelse gjennom både samtale og fysiske tester. Fysioterapeuten anvender forskjellige metoder, teknikker og øvelser i behandlingen basert på pasientens skade, historie, begrensninger, ressurser og funksjonsproblemer.

Historie

Fysioterapi har sin opprinnelse i Kina for ca 2500 år siden. Hippokrates beskrev massasje og vannterapi i 460. f.Kr. Den moderne bruken av fysioterapi ble utviklet i London i 1896, og man mente at pasienter trengte å bli massert jevnlig for å opprettholde tilstrekklig muskelfunksjon og mobilitet. I 1920 ble Chartered School of Physiotherapy stiftet i Storbritannia. Lignende organisasjoner ble stiftet i andre land, inkludert USA. Fysioterapi er i dag en av de mest populære behandlingsformene.

Om Fysioterapeuten

Behandlingen kan bestå av ulike metoder avhengig av pasientens behov og fysioterapeutens kvalifikasjoner. En fysioterapeut har spesielt kunnskap om behandling av bevegelsesapperatet – dvs muskel-skjelettlidelser og nevrologiske lidelser. Terapeuten har også kunnskap om behandling av blandt annet revmatisme og diabetes, hjertesykdommer, lungesykdommer og livsstilssykdommer.

Behandling

fysioterapi, fysioterapeut, min terapeut, les mer, finn terapeut

Fysioterapeuten bruker i tillegg til massasje også treningsøvelser for styrke, utholdenhet, balanse, koordinasjon og bevegelighet. Effekt på treningsbehandling på lidelser i bevegelsesapperatet er etthvert godt dokumentert, og kanskje derfor det mest grunnleggende prinsippet innen fysioterapien. Treningsbehandlingen kan brukes forebyggende, behandlende og rehabiliterende. For eksempel er det vist at styrketrening kan bedre funksjon i dagliglivet til eldre, bedre smertetilstander i sener og muskler, forebygge livstilssykommer, øke funksjon hos hjertepasienter mm. Det sentrale i øvelsesbehandling er en funksjonell tankegang. Selv om diagnose kan ha mye å si, blir ofte øvelsestiltakene valgt ut ifra funksjonsvurdering uavhengig av diagnose.

 

 

 

Ulike typer behandlingsmetoder

Elektroterapi, Lungefysioterapi, Nevrologisk fysioterapi, Mensendieck-fysioterapi, Slyngebehandling, Manuellterapi, Massasje, Psykomotorisk fysioterapi.

Finn Fysioterapeut her