Drømmeterapi tar utgangspunkt i at drømmer er et budskap fra det ubevisste, og terapeuten tolker symbolikken i drømmen, og finner problemer og løsninger på disse. Behandlingen foregår ved at personen forteller om elementer ved drømmen som er betydningsfulle. Deretter undersøkes det videre om disse elementene er deler av personens personlighet. Man ser videre på om drømmen er et bilde på livet slik det er nå, eller om det er et skjult budskap der.