Målet med craniosakralterapi er å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv gjennom lett berøring av hode, nakke, ryggrad, korsbein og halebein.

Kraniosakralterapeuter mener at mange helseproblemer skyldes forstyrrelser i det kraniosakrale systemet, og at forstyrrelser i dette kretsløpet som hjerne – og ryggmargsvæsken beveger seg i, kan spre seg til resten av kroppen og føre til helseproblematikk.