Vi utsettes hele tiden for både indre og ytre påkjenninger som kan gjøre oss syke. Det kan være ting som din mors tilstand under graviditet, dårlige gener, forgiftninger du er født med, psykologisk stress, miljøgifter, mangel på vitaminer, proteiner, enzymer osv. Kroppen prøver selv å tilpasse seg alle disse påkjenningene og regulere seg selv til likevekt (homeostase). Så lenge kroppen klarer det er vi friske, men blir påkjenningene for store kommer vi i ubalanse og blir syke.

Biopaten vurderer symptomene dine og stiller diagnose. I selve behandlingen bruker biopatene flere metoder – som f.eks regulasjonsterapi, symbioseterapi, varianter av homeopati, kostholdsråd, akupunktur og soneterapi for å nevne noe.