Biofeedback er en teknikk for oppnåelse av selvregulering av kroppsfunksjoner som man ofte har problemer med å regulere bevisst (muskelspenninger, blodtrykk, hudtemperatur osv) Behandlingen går ut på å gi personen tilbakemelding (feedback) ved hjelp av f.eks lys – og lydsignaler, om den fysiologiske aktivitet man forsøker å få kontroll over.

Finn terapeut her