Bachs blomstermedisin er en form for komplementær behandling som brukes for å behandle og balanser negative følelser.

Bachs blomstermedisin har mange likheter med homeopati, men består av et komplett system med kun 38 forskjellige remedier. Dr Bach delte inn de 38 blomstermedisinene i syv emosjonelle grupper basert på følelser som f.eks ensomhet, frykt og usikkerhet. De forskjelige blomstermedisinene har detaljerte egenskaper som kan brukes mot disse tilstandene/følelsene.

Edward bach var født i England i 1886 og var utdannet lege. Han mente at all menneskelig sykdom og lidelse er forårsaket av negative følelser. Han produserte 38 forskjellige essenser fra blomster, busker og trær og disse skal da kunne behandle 38 negative følelser. Remediene fungerer i følge Bach på samme måte som medisiner, men gjennom energien til plantene.

Finn terapeut her