Auratransformasjon går ut på å endre ens aura. Det er en permanent og gjennomgripende utvidelse av en persons aura og utstråling som gir mange positive effekter.

Auratransformasjon forener personens intuisjon og handlekraft, og gjør en mer motstandsdyktig mot negativitet fra omverdenen. Man blir også bedre til å markere sine grenser i forhold til andre mennesker.

Finn terapeut her