Access bars er en enkel behandlingsteknikk som går ut på å berøre energibjelker (bars) på hodet. Vi har 32 av disse punktene, som er knyttet til ulike aspekter ved livet.

Finn access bars utøver her

Om access bars

Punktene lagrer de elektromagnetiske komponentene av dine følelser, ideer, trosretninger, meninger, seksualitet, kommunikasjon, aldring osv.Ved behandling blir punktene berørt, og du vil kunne miste dine begrensninger når det kommer til ting som penger, aldring, tristhet, kreativitet, kontroll osv.

Disse «bjelkene» er «lagret» i en database hvor alle elektromagnetiske komponenter er knyttet til dine tanker, ideer, holdninger, konkluasjoner vi har samlet og lagret gjennom livet. Det som skjer når vi får riktig berøring på disse bjelkene er at den lagrede og ofte misforståtte oppfatningen vi har av ting løses opp og slipper tak. Dette innebærer endring og åpner opp for mange muligheter.

Behandlingen utføres ved at du ligger avslappende på en behandlingsbenk i mens dine «bjelker» forsiktig berøres – som en god og avslappende massasje.

 

access bars min terapeut

Finn access bars utøver her